Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021THÔNG BÁO MỜI HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021


Hà Nội, ngày 02 tháng 04 năm 2020


Kính gửi: Quý cổ đông ............................................................................ Mã cổ đông: ......................

Địa chỉ theo CMND: .....................................................................................................................

Địa chỉ theo chỗ ở hiện tại: ...........................................................................................................

Số CMND/ĐKKD: ..........................................................................................................................

Số lượng cổ phiếu sở hữu: ...........................................cổ phần


Hội đồng quản trị công ty cổ phần công nghiệp Hapulico trân trọng kính mời Quý cổ đông đến dự Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2021, cụ thể như sau:


1- Thời gian : 07h30 ngày 28 tháng 04 năm 2021.

2- Địa điểm : Hội trường tầng 3 sảnh Ruby, Trung tâm tổ chức sự kiện Tràng An Palace, HEI Tower, số 1 Ngụy Như Kon Tum, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.

3- Thành phần: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của công ty cổ phần công nghiệp Hapulico theo danh sách người sở hữu cổ phần chốt ngày 01/04/2021.

4- Nội dung chính của Đại hội:

- Thông qua báo cáo hoạt động năm 2020, kế hoạch 2021 của HĐQT, báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán, các chỉ tiêu kế hoạc SXKD năm 2021; Việc bổ sung, sửa đổi Điều lệ công ty phù hợp Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và Luật chứng khoán số 54/2019/QH14; Kế hoạch niêm yết chứng khoán trên sàn Upcom...

- Thông qua báo cáo năm 2020, kế hoạch hoạt động năm 2021 của Ban kiểm soát Công ty.

- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 và dự trù phương án phân phối lợi nhuận của năm 2021.

- Thông qua những nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội.

5- Tài liệu Đại hội: Quý cổ đông vui lòng xem và tải về từ website: www.litec.com.vn

6- Thời gian đăng ký:

- Quý cổ đông có thể đăng ký tham dự Đại hội tại các bàn đón tiếp cổ đông tại cửa hội trường trước lúc khai mạc Đại hội hoặc gửi Phiếu xác nhận tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2021, Giấy uỷ quyền (nếu là người được uỷ quyền) theo đường bưu điện hoặc gửi trực tiếp tại Văn phòng Đại diện của công ty tại Hà Nội (Người nhận cô Trần Ngọc Dung/cô Lê Minh Tú nhân viên Văn phòng đại diện công ty) trước 16h00 ngày 24/04/2021 theo địa chỉ:

VPĐD CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP HAPULICO

Tầng 18 Tòa nhà Center Building, Hapulico Complex, số 1 Nguyễn Huy Tưởng

Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội.

Tel: 024.62879696; 024.62759696 Fax: 024.63279696.

- Khi tham dự Đại hội, Quý cổ đông vui lòng mang theo CMND (Thẻ căn cước)/Hộ chiếu, Thông báo mời họp (bản gốc), Giấy ủy quyền (bản gốc nếu là người được uỷ quyền) để đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

- Cổ đông sẽ tự chịu chi phí đi lại, ăn ở và các chi phí liên quan trong thời gian diễn ra Đại hội.Trân trọng kính mời./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

Trần Hậu Phượng
Rating: 4.5/5 - 1116 reviews