Quan hệ cổ đông


Quan hệ cổ đông

Công ty cổ phần công nghiệp Hapulico - Hapulico Industry

Prev
1
2
3
4
Next

QĐ kiểm tra thuế 2017 (Last updated @ 08h:47, 02/12/2019)

HĐ kiểm toán 2019 (Last updated @ 08h:22, 02/12/2019)

Nghị quyết và biên bản ĐHĐCĐ năm 2019 (Last updated @ 16h:17, 27/04/2019)

Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 (Last updated @ 11h:15, 13/04/2019)

Hợp đồng kiểm toán 2018 (Last updated @ 10h:48, 23/11/2018)

Báo cáo tình hình quản trị 6 tháng 2018 (Last updated @ 17h:26, 28/07/2018)

Nghị quyết và biên bản ĐHĐCĐ năm 2018 (Last updated @ 08h:33, 21/05/2018)

Báo cáo thường niên năm 2017 (Last updated @ 15h:53, 05/05/2018)

Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 (Last updated @ 08h:59, 02/05/2018)

BCTC đã KT năm 2017 (Last updated @ 10h:16, 06/04/2018)


Chuyên mục khác