Cột đèn chiếu sáng đường phố | Cột đèn cần cánh buồm đơn CBD

Cột đèn cao áp cần cánh buồm đơn CBD

Cột đèn cao áp cần cánh buồm đơn CBD

Trụ đèn cao áp chiếu sáng đường phố kiểu cánh buồm đơn, kiểu dáng độc đáo. Chiều cao lắp đèn từ 9 đến 12 mét. Độ vươn cần đèn 1,06 mét góc lắp đèn 20 độ...


Cột đèn tròn côn lắp cần cánh buồm đơn
Cột đèn bát giác lắp cần cánh buồm đơn