Cột đèn bát giác côn liền cần 6M, 7M, 8M, 9M, 10M, 11M

Cột đèn chiếu sáng bát giác liền cần BGC

Cột đèn chiếu sáng kiểu bát giác liền cần mạ kẽm nhúng nóng. Thân cột bằng ống thép hình bát giác côn, ngọn cột được uốn liền thành cần đèn, kích thước đầu cột D56mm phù hợp với tất cả các loại đèn đường phố, chiều cao cột từ 6~11m.


cột đèn bát giác côn liền cần