Cột thép chiếu sáng RXC | HAPULICO INDUSTRY JSC

Cột RXC - Cột kẻ xoắn liền cần

Kiểu cột tròn côn được tạo hình rãnh khía xoắn dọc theo thân cột. Ngọn cột được uốn cong thành cần vươn lắp đèn chiếu sáng...


Cột RXC - Cột kẻ xoắn liền cần

 


Cột thép chiếu sáng RXC

Rating: 4.5/5 - 4402 reviews
Relevant Links: link1 link2 link3