Cột THGT DG6,2 W8~10 | HAPULICO INDUSTRY JSC

Cột THGT DG6,2 W8~10

Cột đèn tín hiệu giao thông, thân cột hình đa giác côn mạ kẽm nhúng nóng. Tay lắp đèn có độ vươn từ 8 đến 10 mét, sử dụng cho các đường lớn có nhiều làn...


 


Cột THGT DG6,2 W8~10

Rating: 4.5/5 - 5785 reviews
Relevant Links: link1 link2 link3