Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023THÔNG BÁO MỜI HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023


Hà Nội, ngày 01 tháng 04 năm 2022


Kính gửi: Quý cổ đông ............................................................................ Mã cổ đông: ......................

Địa chỉ theo CMND: .....................................................................................................................

Địa chỉ theo chỗ ở hiện tại: ...........................................................................................................

Số CMND/ĐKKD: ..........................................................................................................................

Số lượng cổ phiếu sở hữu: ...........................................cổ phần


Hội đồng quản trị Công ty cổ phần công nghiệp Hapulico trân trọng kính mời Quý cổ đông đến dự Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2023, cụ thể như sau:


1- Thời gian : 07h30 ngày 26 tháng 04 năm 2023.

2- Địa điểm : Hội trường Vplace 9 Tầng 3, Tòa 25T2 phố Nguyễn Thị Thập, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

3- Thành phần: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của công ty cổ phần công nghiệp Hapulico theo danh sách người sở hữu cổ phần chốt ngày 25/03/2023.

4- Nội dung chính của Đại hội:

- Thông qua báo cáo hoạt động năm 2022, kế hoạch 2023 của HĐQT, báo cáo tài chính 2022 đã được kiểm toán, các chỉ tiêu kế hoạc SXKD năm 2023; Kế hoạch đầu tư dài hạn máy móc, thiết bị, nhà xưởng; Kế hoạch niêm yết chứng khoán của công ty theo quy định...

- Thông qua báo cáo năm 2022; Kế hoạch hoạt động năm 2023 của Ban kiểm soát Công ty.

- Thông qua phương án phân phối lợi của công ty nhuận năm 2022 và dự trù phương án phân phối lợi nhuận của năm 2023.

- Thông qua việc sửa đổi bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của quản trị, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát cho phù hợp với quy định pháp luật.

- Thông qua những nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông công ty...

5- Tài liệu Đại hội: Quý cổ đông vui lòng tải về từ website: www.litec.com.vn

6- Thời gian đăng ký:

- Quý cổ đông có thể đăng ký tham dự Đại hội tại các bàn đón tiếp cổ đông tại cửa hội trường trước lúc khai mạc Đại hội hoặc gửi Phiếu xác nhận tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2023, Giấy uỷ quyền (nếu là người được uỷ quyền) theo đường bưu điện hoặc gửi trực tiếp tại Văn phòng Đại diện của công ty tại Hà Nội (Người nhận cô Trần Ngọc Dung / cô Lê Minh Tú nhân viên Văn phòng đại diện công ty) trước 16h00 ngày 22/04/2022 theo địa chỉ:

VPĐD CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP HAPULICO

Tầng 11 Tòa nhà Center Building, Hapulico Complex, số 1 Nguyễn Huy Tưởng

Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội.

Tel: 024.62879696; 024.62759696 Fax: 024.63279696.

- Khi tham dự Đại hội, Quý cổ đông vui lòng mang theo CMND (Thẻ căn cước)/Hộ chiếu, Thông báo mời họp (bản gốc), Giấy ủy quyền (bản gốc nếu là người được uỷ quyền) để đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

- Cổ đông sẽ tự chịu chi phí đi lại, ăn ở và các chi phí liên quan trong thời gian diễn ra Đại hội.Trân trọng kính mời./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

Trần Hậu Phượng
Relevant Links: link1 link2 link3