TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ CHIẾU SÁNG NHÂN TẠO NGOÀI TRỜI | TCXDVN 333 : 2005


TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ CHIẾU SÁNG CÔNG CỘNG ĐÔ THỊTIÊU CHUẨN XÂY DỰNG VIỆT NAM

TCXDVN 333 : 2005

CHIẾU SÁNG NHÂN TẠO BÊN NGOÀI CÁC CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG VÀ KỸ THUẬT HẠ TẦNG ĐÔ THỊ

TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ


Lời nói đầu


Tiêu chuẩn TCXDVN 333:2005 "Chiếu sáng nhân tạo bên ngoài các công trình công cộng và kỹ thuật hạ tầng đô thị - Tiêu chuẩn thiết kế" được Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành theo quyết định số 08/2005/QĐ-BXD ngày 04 tháng 04 năm 2005.
Tiêu chuẩn này thay thế cho tiêu chuẩn TCXD 95:1983 "Tiêu chuẩn thiết kế chiếu sáng nhân tạo bên ngoài công trình xây dựng dân dụng".

Chiếu sáng nhân tạo bên ngoài các công trình công cộng và kĩ thuật hạ tầng đô thị - tiêu chuẩn thiết kế

Artificial outdoor lighting for public buildings and urban infrastructure - Design standard


1. Phạm vi áp dụng


Tiêu chuẩn này áp dụng để tính toán thiết kế, giám sát và nghiệm thu đánh giá chất lượng các công trình xây dựng hệ thống chiếu sáng nhân tạo bên ngoài các công trình công cộng và kỹ thuật hạ tầng đô thị thay thế cho tiêu chuẩn xây dựng TCXD 95 : 1983 - Tiêu chuẩn thiết kế chiếu sáng nhân tạo bên ngoài công trình xây dựng dân dụng.
Các công trình công cộng và kỹ thuật hạ tầng đô thị được hiểu bao gồm các thành phần sau:
- Các công trình đô thị: Điểm đỗ giao thông công cộng ngoài trời; đường, cầu và đường hầm dành cho người đi bộ; bên ngoài các khu trường học, bệnh viện, trung tâm thương mại, hội chợ triển lãm và các trụ sở.
- Công viên, vườn hoa.
- Các công trình kiến trúc - tượng đài - đài phun nước.
- Các công trình thể dục thể thao ngoài trời.

Ghi chú:


Khi thiết kế chiếu sáng, ngoài việc tuân theo tiêu chuẩn này cần phải tuân theo các tiêu chuẩn, quy phạm hiện hành có liên quan.
Tiêu chuẩn này không áp dụng để thiết kế chiếu sáng nhân tạo bên trong các công trình đô thị (Nhà ga, bến xe...) và các công trình thể dục thể thao trong nhà hoặc có mái che kín.
Các thuật ngữ kỹ thuật chiếu sáng sử dụng trong tiêu chuẩn này được giải thích trong phụ lục 1, ngoài ra có thể tham khảo tiêu chuẩn TCVN 4400:1987 - Kỹ thuật chiếu sáng - Thuật ngữ và định nghĩa.


2. Tiêu chuẩn viện dẫn


TCVN 4400:1987 Kĩ thuật chiếu sáng - Thuật ngữ và định nghĩa.
TCXDVN 259:2001 Tiêu chuẩn thiết kế chiếu sáng nhân tạo đường, đường phố, quảng trường đô thị.
11 TCN 18:1984 Quy phạm trang bị điện - Phần 1: Quy định chung.
11 TCN 19:1984 Quy phạm trang bị điện - Phần 2: Hệ thống đường dây dẫn điện.
TCVN 5828:1994 Đèn chiếu sáng đường phố - Yêu cầu kỹ thuật.
TCVN 4086:1985 Quy phạm an toàn lưới điện trong xây dựng.
TCVN 4756:1989 Quy phạm nối đất và nối không các thiết bị điện.
Các tiêu chuẩn Việt nam có liên quan trong lĩnh vực bảo vệ môi trường sinh thái và cảnh quan.

3. Quy định chung


3.1. Tiêu chuẩn này áp dụng để thiết kế chiếu sáng nhân tạo sử dụng các loại bóng đèn phóng điện (huỳnh quang; thủy ngân cao áp; metalhalide; natri cao áp; natri thấp áp) và bóng đèn sợi đốt (kể cả bóng sợi đốt halogen). Đối với những trường hợp sử dụng các loại nguồn sáng đặc thù khác (đèn LED công suất cao, đèn cảm ứng điện từ) có thể sử dụng phương pháp tra cứu tương đương căn cứ vào các tính năng kỹ thuật của bóng đèn.

3.2. Hệ thống chiếu sáng nhân tạo bên ngoài các công trình công cộng và kỹ thuật hạ tầng đô thị (trừ các công trình thể dục thể thao ngoài trời) có thể là một thành phần cấu thành của hệ thống chiếu sáng công cộng, được cấp nguồn và điều khiển theo mạng điều khiển chung của hệ thống chiếu sáng công cộng của đô thị, hoặc cũng có thể là một hệ thống công trình được quản lý và vận hành một cách độc lập. Hệ thống chiếu sáng phục vụ luyện tập và thi đấu tại các công trình thể dục thể thao ngoài trời cần được quản lý vận hành một cách độc lập.

3.3. Khi xác định độ rọi tiêu chuẩn (tính bằng lux) phải theo thang độ rọi quy định trong bảng 1.
...

3.4. Trong quá trình tính toán thiết kế cần tính đến hệ số duy trì của đèn được quy định trong bảng 2.
...

3.5. Các thiết bị chiếu sáng được sử dụng cần phải có hiệu quả sử dụng điện năng cao, độ bền và khả năng duy trì các đặc tính quang học trong điều kiện làm việc ngoài trời tốt và phải có cấp bảo vệ IP tối thiểu theo quy định trong bảng 3.
...

3.6. Thiết kế cấp điện cho hệ thống chiếu sáng phải tuân theo các tiêu chuẩn sau:
- 11 TCN 18:1984 Quy phạm trang bị điện - Phần 1: Quy định chung.
- 11 TCN 19:1984 Quy phạm trang bị điện - Phần 2: Hệ thống đường dây dẫn điện.

3.7. Hệ thống chiếu sáng (đèn, cột đèn, tủ điện) cần được thiết kế đáp ứng các yêu cầu về an toàn và bảo vệ chống sét, tiếp đất theo các tiêu chuẩn:
- TCVN 4086 : 1985 Quy phạm an toàn lươới điện trong xây dựng.
- TCVN 4756 : 1989 Quy phạm nối đất và nối không các thiết bị điện.

3.8. Thiết bị chiếu sáng và các thiết bị đi kèm (đèn, cột đèn, cần đèn) phải có tính thẩm mỹ, phù hợp với cảnh quan môi trường và đáp ứng các tiêu chuẩn quy định trong lĩnh vực bảo vệ môi trường. Khi thiết kế chiếu sáng cho một đối tượng hay một khu vực cụ thể cần lưu ý đến đặc điểm và yêu cầu chiếu sáng của các khu vực phụ cận để tránh gây ra hiện tượng "ô nhiễm ánh sáng" đối với những khu vực này.

3.9. Mức độ chiếu sáng quy định trong tiêu chuẩn này thể hiện qua các chỉ tiêu độ rọi ngang trung bình - En(tb), độ rọi đứng trung bình - Ed(tb), độ chói trung bình - L(tb), cường độ ánh sáng - I được hiểu là ngưỡng tối thiểu mà hệ thống chiếu sáng cần đáp ứng để đảm bảo yêu cầu ánh sáng cho đối tượng được tiêu chuẩn hoá. Để đảm bảo hiệu quả kinh tế của công trình và tiết kiệm điện năng tiêu thụ, đối với các công trình thể dục thể thao ngoài trời mức độ chiếu sáng tối đa cho phép không quá 2 lần ngưỡng tối thiểu, các công trình khác không quá 1,5 lần ngưỡng tối thiểu quy định trong tiêu chuẩn.
...

4. Yêu cầu kỹ thuật


...

MỤC LỤC


Lời nói đầu

1. Phạm vi áp dụng


2. Tài liệu viện dẫn


3. Quy định chung


4. Yêu cầu kỹ thuật


  4.1. Chiếu sáng các công trình đô thị
 • 4.1.1. Chiếu sáng các điểm đỗ giao thông công cộng ngoài trời
 • 4.1.2. Chiếu sáng đường, cầu và đường hậm dành cho người đi bộ
 • 4.1.3. Chiếu sáng bên ngoài các khu trường học, bệnh viện, trung tâm thương mại, hội chợ triển lãm và các trụ sở
  4.2. Chiếu sáng công viên, vườn hoa
 • 4.2.1. Các nguyên tắc chung
 • 4.2.2. Chỉ tiêu kỹ thuật
  4.3. Chiếu sáng các công trình kiến trúc - tượng đài - đài phun nước
 • 4.3.1. Chiếu sáng các công trình kiến trúc
 • 4.3.2. Chiếu sáng tượng đài
 • 4.3.3. Chiếu sáng đài phun nước
  4.4. Chiếu sáng các công trình thể dục thể thao ngoài trời
 • 4.4.1. Các nguyên tắc chung
 • 4.4.2. Chiếu sáng sân bóng đá, sân vận động đa chức năng
 • 4.4.3. Chiếu sáng sân quần vợt
 • 4.4.4. Chiếu sáng sân bóng chuyền - bóng rổ - cầu lông
 • 4.4.5. Chiếu sáng bể bơi ngoài trời
 • 4.4.6. Chiếu sáng phục vụ truyền hình màu

Phụ lục 1: Các thuật ngữ và khái niệm có liên quan


Phụ lục 2: Kí hiệu cấp bảo vệ chống bụi nước (IP XX)


Phụ lục 3: Kí hiệu cấp bảo vệ điện


Phụ lục 4: Phương pháp đo kiểm chiếu sáng bãi đỗ xe ngoài trời


Phụ lục 5: Phương pháp bố trí chiếu sáng kiến trúc


Phụ lục 6: Phương pháp tính toán số lượng đèn chiếu sáng kiến trúc


Phụ lục 7: Phương pháp bố trí chiếu sáng một số công trình thể thao ngoài trời


Phụ lục 8: Phương pháp đo kiểm chiếu sáng một số công trình thể thao ngoài trời


Phụ lục 9: Thông số kĩ thuật của một số loại bóng đèn thông dụng trong chiếu sáng đô thị


Tài liệu tham khảo
download TCXDVN 333 : 2005


Rating: 4.5/5 - 15120 reviews
Relevant Links: link1 link2 link3